Sunday, January 22, 2012

* Cậu Đồ Nho

TS.Lê Đình Thông

Năm nay đào nở rộ,
Có một cậu đồ nho.
Bày mực tàu cuối phố,
Dáng thanh tao học trò.

Chữ ‘‘Thụ Nhân’’ tâm bút,
Viết từ tấm lòng son.
Bàn tay nhỏ tí chút,
Múa bút cả càn khôn.

Chữ thảo là phượng múa,
Nét xổ như rồng bay.
Đồi Năng Tĩnh nắng lụa,
Núi Kiêm Ái chân mây.

Tết Nhâm Thìn 2012
TS.Lê Đình Thông

Cậu Đồ Nho (đeo huy hiệu Thụ Nhân)
qua ống kính Chung Thế Hùng

No comments:

Post a Comment