Sunday, January 15, 2012

* Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay

Với đôi bàn tay và những ngón tay kỳ diệu, nghệ sĩ Guido Daniele (người Italy) đã biến hóa thành con rắn, con voi và các hình thù ấn tượng, rất có hồn.

Nghệ sĩ Guido Daniele đã vẽ tranh trên cơ thể người được 20 năm. Trong khoảng thời gian đó ông tìm thấy nguồn cảm hứng vẽ trên bàn tay. Để hoàn thành mỗi bức tranh như thế, tác giả phải mất từ 2 đến 10 giờ cặm cụi làm việc. Công sức mà nghệ sĩ tài hoa này bỏ ra quả thật rất xứng đáng bởi những bức tranh của ông đẹp lạ và rất có hồn.
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
Những tác phẩm độc đáo làm từ bàn tay
đỗ quyên

No comments:

Post a Comment