Thursday, January 19, 2012

* Thiệp Chúc Tết của các Quân Binh Chủng/QLVNCH

*Thiệp chúc Tết Xuân Mậu Thân 1968 - Binh chủng Biệt động quân:

*Thiệp chúc Tết mừng Xuân Quý Sửu 1973 - Tiểu đoàn 1 Nhảy dù:
*Thiệp chúc Tết Xuân Nhâm Tý 1972 - Binh chủng Nhảy dù:
*Thiệp chúc Tết - Tiểu đoàn 5 Thủy Quân Lục Chiến:
*Thiệp chúc Tết Xuân Mậu Thân 1968 - Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến:
*Thiệp chúc Tết Cung Chúc Tân Xuân 1974 - Giang đoàn 91 Trục Lôi:
*Thiệp chúc Tết Xuân Nhâm Tý - Trung tâm huấn luyện Hải quân Nha Trang:
*Thiệp chúc Tết Xuân Nhâm Tý 1972 - Binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt:
*Thiệp chúc Tết Cung Chúc Tân Xuân Nhâm Tý - Lữ đoàn 81 Biệt Cách Nhảy dù:
*Thiệp chúc Tết Xuân Mậu Thân 1968 - Trung tâm huấn luyện Không quân:
*Thiệp chúc Tết Xuân Mậu Thân 1968 - Phi đoàn 415:
*Thiệp chúc Tết- Bộ Dân văn chiêu hồi:
*Thiệp chúc Tết Cung chúc tân Xuân - Trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức:

No comments:

Post a Comment