Friday, January 20, 2012

* Chúc mừng năm mới


MỪNG XUÂN NHÂM THÌN 2012
KÍNH CHÚC ĐẤT NƯỚC THÁI HÒA, NHÂN CHỦ, QUỐC DÂN AN LẠC.
KÍNH CHÚC QUÝ THÂN HỮU VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM AN KHANG VÀ HẠNH PHÚC.


CHIẾN SĨ TỰ DO NEWS


No comments:

Post a Comment