Tuesday, January 3, 2012

* Những bức ảnh phản chiếu tuyệt đẹp dưới nước

Nhiếp ảnh gia 33 tuổi Vorrarit Anantsorrara đã khám phá vẻ đẹp ở Singapore, Trung Quốc, Thái Lan... qua những bức ảnh phản chiếu tuyệt đẹp dưới nước.
Những bức ảnh phản chiếu tuyệt đẹp dưới nước
Những bức ảnh phản chiếu tuyệt đẹp dưới nước

No comments:

Post a Comment